Diagnoza dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej

2018-12-17

Odpowiednio wczesna diagnoza występowania zaburzeń związanych z integracją sensoryczną u dzieci pozwala na zapewnienie podejmowania takich terapii, które skutecznie pozwalają na poradzenie sobie z takimi problemami w rozwoju dziecka. Jednocześnie w Polsce można korzystać z różnych ośrodków oraz usług terapeutów, którzy są w stanie zapewnić zarówno konsultacje, postawienie diagnoz, a także realizowanie terapii. Wybierając terapeutę niezbędne jest decydowanie się na takich terapeutów, którzy posiadają odpowiednie umiejętności potwierdzone certyfikatami.

 

Gdy wybiera się terapeutę, który będzie w stanie zapewnić skuteczną diagnozę bardzo ważne jest zapoznanie się z różnymi terapeutami. Pozwala to między innymi na wybranie takiego terapeuty, który posiada odpowiednie kompetencje, a także doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Jednocześnie obecnie można wstępnie zapoznać się z informacjami o referencjach terapeutów za pośrednictwem Internetu. Pozwala to na odpowiednią ocenę doświadczenia terapeuty w realizowaniu terapii. Bardzo ważne jest również by posiadać pewność, że terapeuta posiada certyfikat, który potwierdza posiadanie odpowiednich kursów. 

 

Dopasowana terapia

Wykrycie problemów u dziecka związanych integracją sensoryczną wymaga odpowiedniej diagnozy. Terapeuta w ramach stawiania diagnoz realizuje spotkania z dzieckiem oraz rodzicami. Liczba takich wstępnych spotkań przed postawieniem diagnozy może być różna. Najczęściej ilość spotkań waha się między dwoma a czterema. Pozwalają one na obserwację zachowań dziecka a także na zrealizowanie wywiadu z rodzicami. Jednocześnie dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej wykonuje specjalistyczne testy. W ten sposób terapeuta może odpowiednio określić nie tylko czy zaburzeni występują, ale również jaka jest ich skala. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia przyszłego przygotowania indywidualnego planu w zakresie realizowania terapii integracji sensorycznej.

 

Cel terapii

Podstawowym celem realizowania terapii zaburzeń integracji sensorycznej jest zapewnienie dziecku zwiększenia umiejętności dotyczących rozpoznawania bodźców sensorycznych. Jednocześnie dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej http://www.trampolina-dzieci.pl/dziecko-zaburzeniami-integracji-sensorycznej/ najczęściej ma różnego rodzaju trudności ze zdobywaniem umiejętności takich jak pisanie. U wielu dzieci występują również problemy ruchowe, które mogą przekładać się na problemy związane z równowagą. Wiele zaburzeń związanych z integracją sensoryczną nie jest poważnych i realizowanie terapii nie wymaga długiego czasu. Jednak zrealizowanie skutecznej terapii pozwala na poprawienie rozwoju dziecka na wczesnym etapie życia. Terapie związane z problemami z integracją sensoryczną najczęściej realizowane są u dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak taka terapia może być podejmowana już u dzieci wieku niemowlęcym. Zdarza się również, że takie terapie rozpoczynane są we wczesnym wieku szkolnym. Moment podejmowania terapii bardzo często zależy od momentu wykrycia objawów oraz postawienia skutecznej diagnozy.